Der Vorstand

Vorstand und Erweiterter Vorstand
der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft

Präsident:    karl-heinz [dot] fegerattu-dresden [dot] de (Prof. Dr. Karl-Heinz Feger)

Vize-Präsidenten:

amelungatuni-bonn [dot] de (Prof. Dr. Wulf Amelung)
Daniela [dot] Saueratgeo [dot] uni-goettingen [dot] de (Prof. Dr. Daniela Sauer)
doris [dot] vetterleinatufz [dot] de (Prof. Dr. Doris Vetterlein)

 

Wissenschaftliche Geschäftsführerin:

ilka [dot] engellatdbges [dot] de (Dr. Ilka Engell)

Administrativer Geschäftsführer: dbgatdbges [dot] de (Götz Jonas)

Mitglieder des Erweiterten Vorstandes:

       
I.

Bodenphysik
u. Bodenhydrologie

Vorsitzender:
Stellvertreter:
steffen [dot] schlueteratufz [dot] de (Dr. Steffen Schlüter)
Dr. Daniel Uteau-Puschmann
II.

Bodenchemie

Vorsitzender:
Stellvertreter:
bruno [dot] glaseratlandw [dot] uni-halle [dot] de (Prof. Dr. Bruno Glaser)
eva [dot] lehndorffatuni-bayreuth [dot] de (Prof. Dr. Eva Lehndorff)
III.

Bodenbiologie
u. Bodenökologie

Vorsitzender:
Stellvertreter:
christian [dot] pollatuni-hohenheim [dot] de (Dr. Christian Poll)
anja [dot] miltneratufz [dot] de (Dr. Anja Miltner )
IV.

Bodenfrucht­barkeit
u. Pflanzen­ernährung

Vorsitzender:
Stellvertreter:
florian [dot] stangeatbgr [dot] de (Prof. Dr. Claas Ne)nendelatzalf [dot] de (ndel)
elke [dot] bloematjulius-kuehn [dot] de (Dr. Elke Bloem)
V. Bodengenetik,Bodensystematik, Bodeninformation,

Vorsitzender:
Stellvertreter:

bauriegelatgmail [dot] com (Dr. Albrecht Bauriegel)
raabatb-tu [dot] de (Prof. Dr. Thomas Raab)

VI.

Bodenschutz
u. Bodentechnologie

Vorsitzender:
Stellvertreter:
andreas [dot] lehmannatuni-hohenheim [dot] de (Dr. Andreas Lehmann)
freeseatb-tu [dot] de (Prof. Dr. Dirk Freese)
VII. Bodenmineralogie Vorsitzender:
Stellvertreter:
ines [dot] mulderatumwelt [dot] uni-giessen [dot] de (Dr. Ines Mulder)
karin [dot] eusterhuesatuni-jena [dot] de (Dr. Karin Eusterhues)
VIII. Boden in Bildung
u. Gesellschaft
Vorsitzender:
Stellvertreter:
nikolaatpatzel [dot] info (Dr. Nikola Patzel)
herrmannatuni-hohenheim [dot] de (Prof. Dr. Ludger Herrmann)

Altpräsident: guggenbergeratifbk [dot] uni-hannover [dot] de (Prof. Dr. Georg Guggenberger)

Vertreter d. Bundesverbandes Boden e.V.:  jens [dot] utermannatmulnv [dot] nrw [dot] de (Prof. Dr. Jens Utermann)