Board

Board and extended Board
of the Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft

President:    guggenbergeratifbk [dot] uni-hannover [dot] de (Prof. Dr. Georg Guggenberger)
Vice-president:   

ute [dot] wollschlaeger@ufz [dot] dehgerkeatzalf [dot] de (Dr. Ute Wollschläger)jens [dot] utermannatuba [dot] de">
Prof. Dr. Jens Utermann
fritzi [dot] langatbodenkunde [dot] uni-freiburg [dot] de">
Prof. Dr. Friederike Lang

Executive manager:    cahlatgwdg [dot] de (Dr. Christian Ahl)

Members of the extended board:

  Former President:  
thomas [dot] scholtenatuni-tuebingen [dot] de (Prof. Dr. Thomas Scholten)
I. Soil Physics and Soil Hydrology Chair:
Vice-chair:
w [dot] durnerattu-bs [dot] de (Prof. Dr. Wolfgang Durner)
pethatuni-kassel [dot] de (Prof. Dr. Stephan Peth)
II. Soil Chemistry Chair:
Vice-chair:
schaumannatuni-landau [dot] de (Prof. Dr. Gabriele Schaumann)
t [dot] rennertatuni-hohenheim [dot] de (Prof. Dr. Thilo Rennert)
III. Soil Biology and Soil Ecology Chair:
Vice-chair:
eickhorstatuni-bremen [dot] de (Dr. Thilo Eickhorst)
christian [dot] pollatuni-hohenheim [dot] de (Dr. Christian Poll)
IV. Soil Fertility and Plant Nutrition Chair:
Vice-chair:
jungkunstatuni-landau [dot] de (Prof. Dr. Hermann Jungkunst)
jaugatzalf [dot] de (Prof. Dr. Jürgen Augustin)
V. Soil Genetics, Classification and Mapping Chair:
Vice-chair:

einar [dot] eberhardtatbgr [dot] de (Dr. Einard Eberhardt)
peter [dot] kuehnatuni-tuebingen [dot] de (Dr. Peter Kühn)

VI. Soil Protection and Soil Technology Chair:
Vice-chair:
wibkebaumgartenathotmail [dot] de (Dr. Wibke Baumgarten)
silke [dot] hoekeatlanuv [dot] nrw [dot] de (Dr. Silke Höke)
VII. Soil Mineralogy Chair:
Vice-chair:
mikuttaatifbk [dot] uni-hannover [dot] de (Dr. Robert Mikutta)
katja [dot] emmerichatkit [dot] edu (Dr. Katja Emmerich)
VIII. Soil in Education and Society Chair:
Vice-chair:
stefan [dot] norraatkit [dot] edu (Prof. Dr. Stefan Norra)
gerd [dot] wessolekattu-berlin [dot] de (Prof. Dr. Gerd Wessolek)

Deputy of the Bundesverbandes Boden e.V. (BVB): Gerhard [dot] Milbertatgd [dot] nrw [dot] de (Dr. Gerhard Milbert)